สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทราย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 6 - 7 เมตร ภาพที่พบเขียนด้วยสีแดงบนพื้นหินสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้ม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -