สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยูห่างจากถ้ำอาจารย์สิมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 150 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ พบภาพเขียนและภาพสลักอยู่ตรงบริเวณผนังหินข้างล่างหน้าปากถ้ำ ภาพสลักนี้โครงการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นภาพที่ฝนหรือถูให้เป็นร่อง (abraded) มากกว่า ส่วนภาพเขียนนั้นเป็นภาพที่เขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -