สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นเพิงผาหน้าปากถ้ำเคยพบศิลาจารึก บอกว่าสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2114 ภาพเขียนที่พบอยู่บนผนังหินหน้าปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 2.50 เมตร ภาพทั้งหมดมี 2 กลุ่ม เขียนด้วยสีแดง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -