สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ห่างจากถ้ำฝามือไปทางทิศตะวันอเอกเฉียงเหนือประมาณ 300 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ปรากฏภาพเขียนสีของก้อนหินเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -