สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอเวียงเก่า ตำบล เมืองเก่าพัฒนา 40150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ห่างจากถ้ำหินลาดหัวเมยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 300 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทราย ยาวประมาณ 15 เมตร กว้าง 4 เมตร ภาพเขียนอยู่ตรงหลืบด้านทิศใต้ เขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -