สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะแหล่งเป็นถ้ำหินปูนชุดราชบุรี ปากถ้ำกว้าง 20 เมตร ลึก 10 เมตร เพดานถ้ำสูง 10 เมตร หน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพเขียนเขียนด้วยสีขาวและสีแดงคล้ายน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -