สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นภูเขาหินปูนชุดราชบุรี ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงผาเล็กๆ หันหน้าไปทางทิศใต้ ภาพเขียนเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก ภาพอยู่บนเพิงผาด้านนอก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -