สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยู่ห่างจากวัดถ้ำมโหฬารไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตร เป็นหน้าผาของภูเขาหินปูนชุดราชบุรี (Ratburi Group) ภาพเขียนอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาพเขียนเขียนด้วยสีแดงคล้ำบนพื้นหินสีเทาอ่อนในเนื้อที่ 1.50 เมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -