สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงผาหินชุดราชบุรีที่อยู่สูงจากเพิงผาของภูถ้ำมโหฬารประมาณ 15 เมตร ปากถ้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพเขียนอยู่บนหน้าผาปากถ้ำทั้ง 2 ข้าง เขียนด้วยสีแดงจางๆ บนพื้นหินสีชมพูและสีเทา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -