สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะแหล่งเป็นถ้ำหินปูนสูงจากเชิงเขา 40 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 440 เมตร ปากถ้ำหันไปทางด้านทิศใต้ ภาพเขียนอยู่บนผนังสูงจากพื้นถ้ำประมาณ 180 เมตร พื้นที่ใช้เขียนภาพประมาณ 9 ตารางเมตร พื้นที่ใช้เขียนภาพประมาณ 9 ตารางเมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากและสีแดงปนส้ม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -