สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงหินหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ยาว 15.00 เมตร ภาพอยู่สูงจากพื้น 6.00 เมตร พื้นที่เขียนภาพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกกว้าง 20 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 กว้างประมาณ 2.00เมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -