สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงหินหันหน้าไปทางทิศเหนือ ขนาดเพิงหินกว้าง 9.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร สูง 10.00 เมตร บริเวณที่พบภาพนี้อยู๋สูงจากพื้นประมาณ 1.90 - 2.80 เมตร กว้าง 2.00 เมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -