สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงผาของภูเขาหินแกรนิตสีชมพู ขนาดของแหล่งกว้างประมาณ 7.0 เมตร ยาว 12.0 เมตร สูง 4.0 เมตร ตัวเพิงผาหันหน้าไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากบ้านกกดู่ไปตามถนนสายกกดู-ห้วยทราย (ถนนดินลูกรัง) 3.9 กิโลเมตร ที่เรียกว่า "ถ้ำพระ" เนื่องจากได้พบพระพุทธรูปทองและเงินประดิษฐานอยู่ ซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2499

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -