สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำผาลายอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูผายนต์ หรือด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านผานาง อยู่สูงจากที่ราบเชิงเขา 200 เมตร หรือ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -