สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงผาหินทรายชุดหินภูพานและภูพระวิหารห่างจากบ้านหนองห้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงผาขนาดลึก 5 เมตร ยาว 22 เมตร จากพื้นถึงเพดานสูง 2 เมตร เพิงผาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือภาพเขียนด้วยสีแดง ห่างจากบ้านห้วยม่วงไปางทิศตะวันตกประมาณ 1500 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินทราย (ชุดภูพานและภูพระวิหาร) ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 1.80 เมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -