สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบล หนองห้าง 46110
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบล หนองห้าง 46110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำเซ่งเม่ง ตั้งอยู่บนลานหินบนภูหัวนา ภูเขาหินทรายบนเทือกเขาภูพาน  ห่างจากบ้านห้วยม่วงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1500 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงหินทรายที่เกิดการทับซ้อนกันเป็นก้อนขนาดใหญ่  (ชุดภูพานและภูพระวิหาร) ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 1.80 เมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เขาหินทรายบนเทือกเขาภูพาน

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาด้านธรณีวิทยา  และความเป็นธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -