สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะแหล่งเป็นหน้าผาหินทราย เป็นแหล่งที่เกือบหมดสภาพไปแล้วอยู่ห่างจากบ้านกุ่มไปทางเหนือตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง ประมาณ 3 กิโลเมตร ภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงแต่ลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -