สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยู่บนหน้าผาเดียวกันกับผาแต้มแต่ห่างออกไปทางเหนือประมาณ 70 - 80 เมตร ลักษณะของแหล่งเป็นหน้าผาหินทรายหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ชุดหินภูพานและภูพระวิหาร) ยาวประมาณ 200 เมตร ภาพเขียนเขียนด้วยสีแดงน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -