สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งเป็นเพิงหินทรายของภูโป๊ะ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดงนาทาม ภาพเขียนทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมากและสีน้ำตาล

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -