สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งอยู่ห่างจากบ้านซะซอมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะแหล่งเป็นเพิงหินทรายในหน่วยหินชุด "โคกกรวด,ภูพานและภูกระดึง" ภาพเขียนทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -