สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะแหล่งเป็นหน้าผาหินทรายของภูผาบองเพิงผายาว 10.0 เมตร สูง 3.0 เมตร ภาพเขียนเขียนด้วยสีแดงเข้ม บนพื้นหินสีขาวอมเทาและสีส้ม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -