สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เพิงผายาว 70 เมตร สูง 1.9 เมตร เพิงผายื่นออกมา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่บนพื้นที่ราบชายเขา ใกล้กับแหล่งภาพเขียนสีนี้จะมีแหล่งน้ำซับ แหล่งภาพเขียนสีนี้อยู่ห่างจากบ้านท่าล้งไปทางทิศเหนือ 0.5 กิโลเมตร บริเวณที่พบภาพเขียนสีคือตรงผนังเพิงผา สูงจากพื้นประมาณ 0.9 เมตร ยาว 24.8 เมตร เป็นภาพมือสีแดงบนผิวหินสีเทาอมขาว 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -