สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งภาพอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของแหล่งเป็นหน้าผาหินทรายชุดภูพาน ภูพระวิหาร ขนาดยาว 50 เมตร สูง 5.6 เมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากทุกภาพ พบหลักฐานหลายอย่างด้วยกันคือ 

- กองไฟและเปลือกหอย

- หินกรวดแม่่น้ำมีรอยฝนหรือขัด

- เครื่องมือหินกรวดแม่น้ำ ทำจากหินแกรนิตรูปไข่ยาว 11 เซนติเมตร เส้นผ่ากลางตามขวาง 7.5 เซนติเมตร 

- เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและเครื่องสังคโลกลายดำบนพื้นขาวผิวรานหรือแตกงาร่วมกับอยุธยา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -