สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงหินที่เกิดจากหินสองก้อนวางซ้อนทับกัน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร เป็นเพิงหินทราย (ชุดภูพานและภูพระวิหาร) ยื่นออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพเขียนอยู่บนผนังและเพดานของหินเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมาก บนพื้นหินสีชมพูม่วง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -