สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะของแหล่งเป็นเพิงหินทรายชุดภูพานและภูพระวิหาร เพิงหินหันหน้าไปทางทิศเหนือ ภาพเขียนพบอยู่บนเพดานหินเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก ภาพลายเส้นที่ถ้ำผักหนามนี้คล้ายกันมากกับภาพที่พบที่ถ้ำโนนหินเกลี้ยง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -