สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยู่ห่างจากถ้ำผักหนามไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของแหล่งเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ (หินชุดภูพานและภูพระวิหาร) ภาพอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของก้อนหินเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมากบนพื้นหินสีชมพูม่วง เขียนอยู่สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -