สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอไทรโยค ตำบล ไทรโยค 71150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาโจน เพราะน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสู่แม่น้ำแควน้อยแรงมากราวกับกระโจนลงมา น้ำตกไทรใหญ่จะมีน้ำตลอดปี แต่น้ำจะแรงมากในฤดูฝน ความเด่นของน้ำตก คือ ที่ด้านหน้าของน้ำตกอยู่บนลำน้ำแคว นั่นคือสายน้ำจะไหลลงมาจากผาสูงเกือบสิบเมตรจากส่วนบนลงสู่แม่น้ำแควน้อย จุดที่สามารถชมวิวน้ำตกได้เป็นอย่างดีคือบนสะพานแขวนไทรโยค หากต้องการชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด ต้องนั่งเรือล่องอยู่บนลำน้ำแควน้อย หรือล่องไปกับแพ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่ตั้งของน้ำตกมีลักษณะเป็นที่ราบที่มีความลาดชันเล็กน้อย ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นชั้นหินปูนคล้ายหน้าผาที่ปล่อยน้ำจากห้วยไทรโยคลงสู่แม่น้ำแควน้อย ที่ตั้งของน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง รักใหญ่ มะกอกเกลื้อน งิ้วป่า รกฟ้า เปล้าหลวง มะม่วงหัวแมงวัน เสี้ยวป่า และลูกใต้ใบ เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบได้เป็นสัตว์ท้องถิ่น เช่น หนูท้องขาว งูเหลือม กระรอกท้องแดง นกกระปูดใหญ่ นกเอี้ยงสาริกา กบทูด คางคกเล็ก คางคกหัวเรียบ จงโคร่ง และพบปลาหลายชนิด เช่น ปลาตะโกก ปลากระสูบ ปลาบ้า ปลาแมว และปลากราย เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพัก ค่ายพักแรม สถานที่กางเต๊นท์
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก