สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งภาพเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่บนภูเขาหินทรายพบภาพเขียนอยู่ตามหลืบหินและเพิงหิน 4 ก้อนด้วยกัน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -