สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอหัวหิน ตำบล หนองแก 77110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท้องเที่ยว และมีเขาตะเกียบยืนออกไปในทะเลช่วยเสริมทัศนียภาพให้สวยงามมากขึ้น เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำนานความเชื่อ

เป็นเขาในตำนานของเขาตาม่องล่าย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เขาตะเกียบ เป็นเขาหินปูน ที่ตั้งยื่นออกไปในทะเล 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะหาดเป็นหาดที่ติดกับเขาตะเกียบ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม หาดเขาตะเกียบยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายยาวทอดตัวติดกับหาดหัวหิน

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณชายหาดมีร้านค้าและสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งการท่องเที่ยวบริเวณนี้มีการขยายตัวอย่างมาก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -