สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเมืองระยอง ตำบล ตะพง 21000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขาที่มีลักษณะรูปเรือสำเภาคว่ำอยู่กลางป่า   มีถนนลาดยางขึ้นไปสู่ยอดเขา บนเขามีจุดชมวิวที่มองเห็นบริเวณชุมชนเมืองบ้านเพ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าและเกาะเสม็ด

ตำนานความเชื่อ

ตำนานเขายายดามีที่มาดังนี้ เขายายดามาจากเป็นชื่อหมู่บ้านและภูเขาลูกหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดระยอง ประวัติของชื่อ "ยายดา" เล่ากันว่าภูเขานั้น เมื่อน้ำทะเลบริเวณนี้แห้งไปกลายเป็นแผ่นดิน ก็มีตามาจับจองที่ทำไร่ และห่อข้าวมากินทุกวัน แต่ด้วยความที่ตาเป็นคนขี้เกียจ มาถึงไร่ก็นอน แต่บอกยายว่ามาทำไร่ ผ่านไปหลายวัน ยายก็เลยตามมาดูตา ยายก็ด่าตา ด้วยคำว่า "ยายดา" เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า "ยายด่า" นั่นเอง

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    หินแกรนิตยุคไทรแอสซิกจัดเป?นหินแกรนิตชนิดไบโอไทต?-มัสโคไวต?แกรนิต
ลักษณะ        ภูมิประเทศ    เขาขนาดเล็ก
ดิน    ดินร่วนปนทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    หินแกรนิตยุคไทรแอสซิกจัดเป?นหินแกรนิตชนิดไบโอไทต?-มัสโคไวต?แกรนิต
ลักษณะ        ภูมิประเทศ    เขาขนาดเล็ก
ดิน    ดินร่วนปนทราย
น้ำ    มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    ยอดเขาเป็นที่ตั้งของเสาสัญญาณโทรทัศน์ และเสาวิทยุทหารเรือ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพธรรมชาติ

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ป่าดิบชื้น
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นที่ตั้งของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ของหลายๆหน่วยงาน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 11 และสถานีวิทยุทหารเรือ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่สภาพพื้นที่มีการพัฒนาเป็นสถานีรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุทหารเรือ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

จุดจอดรถชมวิว ถนนลาดยาง สถานีรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุทหารเรือ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -