สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบล ท่ากระดาน 71250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เกิดจากลำห้วยแม่ขมิ้นที่ไหลผ่านเทือกเขาหินปูนลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไปไหลลงมาจากเขื่อนศรีนครินทร์ ความงามของม่านน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มีความสวยงามมาก บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา และต้นไม้นานาพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีน้ำตลอดปีนักท่อเงที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่น้ำเยอะคือช่วงเดือนตุลาคมไปถึงเมษายน น้ำจะไม่ขุ่นมากและฝนไม่ตกมากจนเกินไป เพราะในช่วงฤดูฝนน้ำตกจะมีสีออกขุ่น แต่น้ำตกที่ไหลลงมาแต่ละชั้นก็ยังใสและสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน และหินตะกอน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ตัวน้ำตกตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 270 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ ในฤดูแล้งน้ำจะน้อย
  • ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สังคมป่าที่พบในบริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แดง มะค่าโมง ประดู่ รกฟ้า มะกอกป่า กระโดน ตะแบก ไผ่บง ไผ่รวก และไผ่ซาง เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า มีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น ลิงกัง พญากระรอกดำ เม่นใหญ่แผงคอสั้น ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกกะเต็นแดง นกโพระดกธรรมดา นกจับแมลงคอสีฟ้า เต่าเหลือง ตะกวด จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ งูเหลือม และกบหนอง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

     อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพัก ลานกางเต้นท์ ลานจอดรถ ร้านอาหาร
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -