สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอหนองบัวแดง ตำบล หนองแวง 36210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีลานหินและธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน  มีร้านอาหารและห่วงยางไว้บริการ

มีโขดหินตั้งกระจายอยู่กลางแก่ง  น้ำที่ไหลมาสู่แก่งไหลมาจากน้ำตกแก่งใหญ่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแก่งใหญ่

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นที่ท่่องเที่ยว และพักผ่อน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -