สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ อำเภอปากช่อง ตำบล ขนงพระ 30130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีสำนักปฏิบัติธรรมและศูนย์การศึกษาปริยัติธรรมอยู่บนเขา  และบริเวณรอบมีการทำการเกษตรของชาวบ้าน  มีการขุกลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทางด้านการเกษตรส่วนมาก  พื้นที่โดยรอบมีความสงบร่มเย็นมีต้นไม้หลากหลายชนิดส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -