สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอคลองลาน ตำบล คลองน้ำไหล 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกเขตป่าดิบแล้งที่ยังสมบูรณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม น้ำตกมี 9 ชั้นมีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและแก่งเกาะ  ที่มองดูคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางลำธาร  สำหรับชั้นที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ คือ ชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็นสายสวยงามสองสายทางฝั่งขวา ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว่างประมาณ 3 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการเกิดน้ำตกจากแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นลาดหินตามเชิงเขา
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ป่าไม้ในบริเวณนี้ได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอพิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมี ป่าไผ่ ซึ่งเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่กระจายเป็นหย่อมๆ 
  • สัตว์ป่า ในฤดูฝนมีนกเงือกอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่า  เช่น เก้ง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -