สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอวารินชำราบ ตำบล วารินชำราบ 34190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำขนาดใหญ่ในเมืองวารินชำราบ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีสัตว์น้ำ เช่น ปลา ในพื้นถิ่นให้ประชาชนได้จับเลี้ยงชีพในครัวเรือน   มีสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้บริการ ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญต่างๆ  และสถานที่ออกกำลังกายของคนรักสุขภาพ 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- จัดทำสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ 

- ใช้น้ำในด้านการเกษตร  

- ประชาชนประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำในกุุดศรีมังคละไปขายเพื่อเลี้ยงครอบครัว

- สูบน้ำไปใช้ด้านการทำประปาชุมชน

โครงการพัฒนา

- โครงการพัฒนาขุกลอกบริเวณตื้นเขินของกุดศรีมังคละ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -