ระหว่างวันที่: 01 เม.ย. 2020 - 01 เม.ย. 2021

หน่วยงานผู้ดูแลเเหล่งธรรมชาติ ดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และมีเจล/สบู่ล้างมือ ไว้ให้บริการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานช่วยกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความมั่นใจในการมาปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน